methodiek

De codesign methodiek !

Codesign is een proces in meerdere fasen dat consumenten, klanten, experts en R&D specialisten van bedrijven samenbrengt om rond eenzelfde problematiek te zoeken naar innovatie. Dit proces is niet lineair, hernemingen zijn nodig om je ideeën te verrijken en te ontwikkelen!

proces

Een Centrale Vraag

Bij de start van het cocreatieproces is het aan te raden de vraag van het bedrijf te kaderen, de context en de oorzaken ervan te schetsen om zo de centrale vraag te bepalen, te begrijpen, en zich er van te verzekeren dat codesign de meest geschikte methode is om dit aan te pakken. Na het doorlopen van deze vraagstelling, kan het codesign proces beginnen.

INSPIRATIE

De eerste fase bij het codesign proces is inspiratie halen uit uw omgeving, de markt, maar ook vanuit andere disciplines. Zo begrijpt u het onderwerp beter en kunt u er zich in verdiepen.

Blijf empathisch

Daarna volgt de empathie fase. Die is nodig om de reële problemen, belemmeringen, verwachtingen en wensen van de consumenten te begrijpen. Deze fase bestaat niet uit een marktstudie, maar eerder uit een nauwgezette observatie van het consumentengedrag, gebaseerd op technieken uit de sociologie.

Ideeën genereren

Na een nauwkeurige definiëring van de uitdaging, begint de derde fase. Deze bestaat uit het genereren van ideeën, gericht op het vinden van originele en relevante oplossingen voor het gestelde probleem.

ONTWIKKELEN

De vierde fase is die van de realisatie: het ontwikkelen van een model of prototype dat toelaat mijn (nieuwe) concept, dienst of product snel te laten testen door mijn beoogde klant.

Evalueren

Op het einde van het proces maakt de testfase het mogelijk om het model/concept/prototype te beoordelen en feedback te krijgen van de klanten. Dit is essentieel om het prototype te verbeteren en om indien nodig…een nieuw codesign proces op te starten.

Een niet-lineair proces

Codesign is een repetitief proces: fouten maken, testen, herbeginnen, opnieuw afwijken, verschillende versies voorstellen aan mijn klanten... Dit zijn allemaal tussenstappen en overlegmomenten met de consument die van mijn innovatie een succes zullen maken.

''  Als u te snel vasthoudt aan één welbepaald idee, wordt u er verliefd op. Indien u dit dan te snel perfectioneert, raakt u eraan gehecht en wordt het zeer moeilijk om verder op verkenning te gaan, om verder te zoeken naar iets beters. ''Jim Glymph , architect geassocieerd met Frank O'Gehry

DE Codesign-regels

Afdrukken
regels

RESPECTEER DE spelregels

Sta open VOOR NIEUWE DINGEN EN LUISTER

Neem ACTIEF deel

HOUD REKENING MET vertrouwelijke
INFORMATIE

GEBRUIK"Wat als" in plaats van "Ja maar"

Laat los

Meer informatie